Contact

GBS Ak'cent      

Kerkhove 14
1547 Bever          

tel:054 580 960        
fax:054 586 572      

secretariaat@akcentbever.be

directie@akcentbever.be 

Leerlingenraad

 

 

In onze school wordt jaarlijks bij het schooljaarbegin een leeerlingenraad samengesteld. Deze bestaat uit een afvaardiging van leerlingen uit het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar. De 16 afgevaardige leerlingen worden democratisch verkozen. 
De leerlingenraad vergadert onder leiding van de directeur of een verantwoordelijke leerkracht. Voorstelllen of opmerlingen van de leerlingenraad worden door het schoolteam en de ouderraad in de mate van het mogelijk gerealiseerd.