Contact

GBS Ak'cent      

Kerkhove 14
1547 Bever          

tel:054 580 960        
fax:054 586 572      

secretariaat@akcentbever.be

directie@akcentbever.be 

Geschiedenis

Geschiedenis van de school van Kerkhove 14

Het inrichten van het onderwijs was vroeger het werk van de clerus.
In 1871 besloot het gemeentebestuur een nieuwe school te bouwen in de Kerkhovestraat. De school bestaande uit 2 klassen en het
schoolhuis kostten toen 23.181 F. In 1909 werd Victor Ravijts benoemd tot schoolhoofd.
Mr. Bijl werd titularis van de tweede klas en vanaf 1931 Mr Cauchie. In 1955 trad M. Ravijts af en werd opgevolgd door M. Cauchie
als schoolhoofd. Het aantal leerlingen was zodanig teruggelopen dat er maar één klas overbleef.
In 1958 werd M. Vandesijpe schoolhoofd. In 1959 werden er meisjes toegelaten en Mw Wijnant-Devost werd gelast met de handwerken.
In 1960 werd de klas ontdubbeld en M. Deschuyteneer werd benoemd tot titularis van de tweede klas.
In 1964 oordeelde het gemeentebestuur dat de gebouwen niet meer beantwoorden aan de hygiënische normen en besloot een nieuwe
school te bouwen.
De plannen werden opgemaakt door architect Liénart van Bever en de werken toegewezen aan ondernemer Deschuyteneer van
Mark voor de som van 2.408.418 F. Voor het schooljaar 1971-1972 telde de gemeenteschool Centrum 44 leerlingen,
28 jongens en 16 meisjes.
In 1979 kwam Roger Vanginderdeuren uit Gaasbeek de derde klas onderwijzen (3de + 4de lj).
In 1983 werd de vierde klas onderwezen door Martine Frisch. In 1984 werden alle scholen van Bever tot één school samengevoegd.
Van 1984 -1987 was Marcel Vandesijpe directeur. Van 1987 – 1994 werd Nelly Verkouter directrice.
Zij werd in 1994 opgevolgd door Martha Vrancx. In september 1996 werd Guy Deneyer directeur. Vanaf 1 september 2017 is Dorien Cochez voltijds directeur van de school. De school telt momenteel ongeveer 400 leerlingen en heeft als naam Ak’cent gekregen.

 

Geschiedenis van de school van Akrenbos

In 1896 werd het klooster gebouwd. Sinds die tijd gingen de kleuters en de meisjes naar het klooster: de gemeenteschool behield
de jongens van 6 tot 14 jaar. In juli 1919 nam de heer Demecheleer zijn pensioen. Zijn opvolger was de heer Merckaert Victor, zijn neef.
Gedurende de oorlog 1914 – 1918 worden wij bij de provincie Oost-Vlaanderen gevoegd. De taal is nu Nederlands. Na de oorlog
keren wij terug naar de provincie Henegouwen, maar nu maken we deel uit van het kanton Ath en in 1928 van het kanton Doornik.
De enige klas wordt ontdubbeld: de school telt twee lagere klassen voor jongens van 6 tot 14 jaar. De drie laagste jaren kregen als
leerkracht Mevrouw Merckaert-Deripainsel, echtgenote van de onderwijzer. De vermindering van de schoolbevolking rond 1956
had de afschaffing van de “kleine klas” als gevolg. Er bleef dus maar één klas die al de leerjaren telde. In 1960 nam de heer Merckaert
zijn pensioen. Hij werd opgevolg door Mev. Verkouter van Bever. De school telde op 01/09/1960 zeven leerlingen. Op 4 september
1963 door verplaatsing van de taalgrens ging het gehucht Akrenbos over naar de gemeente Bever. Deze overgang had de verandering
van taalgebied als gevolg. De officiële en administratieve taal was sindsdien het Nederlands maar we kregen faciliteiten. Zo behielden
we het grondig onderwijs van de tweede taal.
In 1967 telde de school 34 leerlingen. Een tweede klas werd geopend. Deze klas werd toevertrouwd aan mev. Jacqueline Demulder
van Galmaarden. Haar klas was een primo-bewaarklas, ’t is te zeggen dat ze de kleuters en de lagere school had.
Op 22 april 1970 telde de school 52 leerlingen. De inrichtende macht het gemeentebestuur, besloot een kleuterklas te openen.
Bij gebrek aan een lokaal bevindt die kleuterklas zich in het oude klooster.
Deze klas werd toevertrouwd aan mevr. Linda Debilde van Parike. Op 30 juni 1972 telde de school 67 leerlingen
en 3 klassen. In 1975 kwam de school van de Commijn over naar Akrenbos met Mevrouw Martha Vrancx.
In 1984 werden de scholen van Akrenbos gefusioneerd tot de Gemeentelijke Basisschool BEVER